Χρήσιμα τηλέφωνα

Κέντρο Υγείας : (25520) 22222
Αστυνομία      : (25520) 29644
Πυροσβεστική : (25520) 22199
Ε.Λ.Π.Α.        : (25520) 24600
Δασονομείο    : (25520) 22482
Δ.Ο.Υ.           : (25520) 29775
I.K.A.            : (25520) 21310
Δ.Ε.Η.           : (25520) 22020
Δημαρχείο      : (25520) 81406
Δ.Ε.Υ.Α.Ο.     : (25520) 23500
Τελωνείο        : (25520) 22471
Στρατός         : (25520) 22126
ΕΛ.ΤΑ           : (25520) 22435
ΚΤΕΛ            : (25520) 22550
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ    : (25520) 25025

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΡΑΚΗΣ
(ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)
Αγρ.Ανάπτυξη : (25520) 28574
Δασολογίας : (25520) 28572

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 ' Αλέξανδρος ' : (25520) 27000
 ' Ηλέκτρα ' : (25520) 23540
 ' Βιέννη ' : (25520) 22578
 ' Σελήνη ' : (25520) 22636
 ' Ακρόπολις ' : (25520) 22277

ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Ράδιο Μεθόριος : (25520) 25124
ΕΡΤ ΑΕ - ΕΡΑ : (25520) 22231
Ράδιο Εβρος : (25520) 29413 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ert.gr)