Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων στην Ορεστιάδα

Η Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ορεστιάδας & Περιφέρειας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 του Επιμελητηρίου Έβρου, θα υλοποιήσουν μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ έτους 2017, επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν  έως  30 άτομα.
Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.
Τα προγράμματα κατάρτισης:
Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας Η διάρκειά τους είναι  32 ώρες (8 ημέρες)
Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα .
Επιδότηση καταρτιζομένου = 160 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης)
Φωτοτυπία της ταυτότητας
Φωτοτυπία Θεωρημένου βιβλιαρίου ΙΚΑ (1/3/2017-28/2/2018)
Φωτοτυπία Τραπεζικού βιβλιαρίου (που να περιέχει το ΙΒΑΝ και ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος) Φωτοτυπία Νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική Δήλωση ή Ασφαλιστική ενημερότητα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Από 17/7/2017, ημέρα Δευτέρα, έως και την 16/9/2017, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες:
Aγ.Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα,
τηλ: 2552022763,
Fax: 2552023826
E-mail:  eebop@otenet.gr

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ert.gr)