Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Πρόσληψη 14 ατόμων από την ΕΒΖ Ορεστιάδας

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. για το Εργοστάσιο στην Ορεστιάδα, ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 2 Αυγούστου 2016.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Γεωπονικές Επιστήμες, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Οικονομικές Επιστήμες
Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμια (ΔΕ), Πανεπιστημιακή (ΠΕ), Τεχνολογική (ΤΕ), Υποχρεωτική (ΥΕ)

Τηλέφωνο: 25520 41828

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ:
http://jobby.gr/wp-content/uploads/2016/07/14-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%91.%CE%95.-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf

Πηγή: jobby.gr

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ert.gr)