Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων στην Ορεστιάδα

Η Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ορεστιάδας & Περιφέρειας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 του Επιμελητηρίου Έβρου, θα υλοποιήσουν μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ έτους 2017, επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν  έως  30 άτομα.
Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.
Τα προγράμματα κατάρτισης:
Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας Η διάρκειά τους είναι  32 ώρες (8 ημέρες)
Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα .
Επιδότηση καταρτιζομένου = 160 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης)
Φωτοτυπία της ταυτότητας
Φωτοτυπία Θεωρημένου βιβλιαρίου ΙΚΑ (1/3/2017-28/2/2018)
Φωτοτυπία Τραπεζικού βιβλιαρίου (που να περιέχει το ΙΒΑΝ και ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος) Φωτοτυπία Νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική Δήλωση ή Ασφαλιστική ενημερότητα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Από 17/7/2017, ημέρα Δευτέρα, έως και την 16/9/2017, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες:
Aγ.Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα,
τηλ: 2552022763,
Fax: 2552023826
E-mail:  eebop@otenet.gr

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Από 19 Μαΐου οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Η διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Μαρία Καρανμεσίνη, καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο ήδη υλοποιείται, βάσει της υπ΄ αριθμ. 11/2016 δημόσιας πρόσκλησης, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό.
 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 19.05.2017 αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από πιστοποιημένους χρήστες.
 Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και έως την 25.03.2018.
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από το διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.


Θέσεις εργασίας στην Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας


Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
 - 11 θέσεις αφορούν τον Νομό Έβρου και πιο συγκεκριμένα
 -  8  θέσεις για την ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και
 -  3 θέσεις για την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης:
 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

δευα

Διαύγεια - Δήμος Ορεστιάδας

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ert.gr)

Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Ένωση Αστυνομικών Ορεστιάδας